Jadrija

Artist statement

Serija fotografija /Jadrija/ zamišljena je kao priča koja dokumentira simbiozu ljudi i kupališta. Fotografirani ljudi su starije životne dobi, koja je usko povezana s dobi samog kupališta. Hvatajući detalje sjena i ljudi, te tranziciju sjena prema samim predmetima koji su ostavljeni dočaravam atmosferu izumiranja mjesta, a možda i posljednje autohtone generacije koja je tamo provela život.

The series of photographs /Jadrija/ was conceived as a story that documents the symbiosis of people and the very beach. People who were photographed were predominantly elderly, a fact that reflects the age of the resort. Grasping the details of shadows and people, and the transition of shadows towards the objects that were left behind, I was seeking to evoke the atmosphere of decadence, and perhaps the last generation of natives who have spent their life there.